Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Dawniej klasztor oo. Dominikanów (1676-1832). Kościół z cegły wzniesiony został w 1675 r. przez Stanisława Kazimierza Bieniewskiego, wojewodę czernihowskiego, który również ufundował klasztor, zajęty w 1832 r. przez rząd carski i zamieniony na cerkiew prawosławną w 1871 r. W1923 r. odzyskany ponownie przez katolików. Uległ zdewastowaniu i częściowemu zniszczeniu przez UPA w 1943 r. W1938 r. parafia liczyła 927 wiernych. W 1939 r. proboszczem był ks. Jan Rutkowski, ur. w 1883 r. wyśw. w 1907 r., zm. w 1955 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Targowica, Babołoki, Borzemiec, Choroszcza (Sołtanówka), Krasne, Lichaczowka, Malowana, Ostryjów, Perekładowicze, Pod­hajce, Podloźce, Rudlów, Rykanie Wielkie, Stawrów, Szaława, Topule, Ułańska Dola, Wełnicze, Wilmazów, Wojnica, Zady, Zawale.
Obecnie po kościele nie ma śladu. Zdewastowany i częściowo zniszczony przez bande­rowców, następnie całkowicie rozebrany przez miejscową ludność (po 1945 r.) Obok miej­sca, gdzie znajdował się, stoi przychodnia medyczna. Na miejscu plebanii wybudowany nowy dom mieszkalny.
Cmentarz parafialny znajduje się poza wsią (razem z prawosławnym). Jest zarośnięty i zdewastowany. Zachowało się na nim siedem nagrobków kamiennych z czytelnymi napi­sami w języku polskim.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl