HARCERSTWO POLSKIE na UKRAINIE
Harcerski Hufiec „Wołyń”
 

Pierwsza zbiórka powojennej drużyny hufca odbyła się w 1998 r. w Kostopolu. Funkcję drużynowej w 6-cio osobowej jednostce objęła Irena Kotwicka. Pierwszy obóz odbył się z harcerzami i harcerkami z Lwowa. Później harcerze z Kostopola zaprezentowali się dla młodzieży i dzieci z Równego. Do smaku stało harcerskie życie dla katolickiej młodzieży (bo wszystko kręciło się wokół Kościoła) z Równego i tak powstała pierwsza drużyna i w Równym. Natalia Firsowa została pierwszą drużynową, później na tej funkcji zmieniła ją Helena Kiryłowicz. Tak trwało do 2001 roku, kiedy na kurs drużynowych we Lwowie przez prezesów „Towarzystw kultury Polskiej”  ze Zdołbunowa i Tomaszgrodu zaprosili po dwie młode i aktywne osoby. Zdołbunów zaprezentowali Aleksander Radica i Irena Dejneka, Tomaszgród – Witali Żuk. Oprócz tego Wołyń przedstawili na tych kursach Równe – niedawno obrana drużynowa Helena Kiryłowicz i  Natalia Firsowa. Kostopol – działająca już rok czasu drużynową Anna Bagińska, jej ojciec i mama, jako „zuchmistrze” i niedawno przedstawiona pierwsza komendantka hufca phm Irena Kotwicka. Wtedy nieoficjalnie mówiono, że nastaje czas harcerstwa na Wołyniu.

Po kursach utworzyło się jeszcze dwie nowe drużyny w Zdołbunowie i Tomasz Grodzie. Konkurencja, wspólne imprezy, akcje, rajdy, obozy, łączyło środowiska wchodzące w hufiec. Na horyzoncie zjawiło się jeszcze jedno środowisko w Dubnie i dwie chętne osoby na prowadzenie harcerstwa w Krzemieńcu.
Niestety po niedługim czasie przestało funkjonować harcerstwo w Krzemieńcu, Dubnie i Tomaszgrodzie. Oprócz tego z harcerstwa odeszli, co niektórzy instruktorzy, rodzina Bagińskich z Kostopolskiego środowiska, Natalia Firsowa z Równego. W 2006 roku złożyła obowiązki hufcowej Irena Kotwicka.
Harcerstwo na Wołyniu nie przestało z tego powodu funkcjonować, bo instruktorzy którzy odeszli wychowali dobrą i młodą zmianę harcerzy. Teraz mamy młodą kadrę hufca, co działa z zapałem z całej siły.
                       
Hufiec wiąże środowiska z Równego i Zdołbunowa.
 
Komendant hufca phm. Aleksander Radica HO.
Zastępca hufcowego pwd. Andrzej Tokarski ćw.
 
2 Rówieńska męska Drużyna Harcerzy „Galaktyka” im. ks. hm. Mariana Luzara
18 Zdołbunowska Drużyna Harcerzy „Skała” im.b-pa A.P.Szelążka
29 Zdołbunowska Drużyna Harcerek „Horyzont” im.św.Teresy
1 Rówieńska Drużyna Harcerek „Gwiazdozbiory”
1 Zdołbunowska Zuchowa Gromada „Leśni przyjaciele”
zastęp wędrowniczy

Koło Przyjaciół Harcerzy (KPH)

stan na 15.11.2012
                                                     

 

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl