„Kędy wóz twój, bracie, wbiegnie na szerokie, czarne drogi,
       tam przed tobą Wołyń legnie i zapomnisz kraj ubogi”.

      

                                                                 „Pieśni o ziemi naszej” Wicenty Pol

 

Wołyń - kraina zachwycająca swą przyrodą i przeszłością, związaną z historią Rzeczypospolitej.

Mająca tak znakomite postacie jak; Karol Chodkiewicz, Tadeusz Czacki, Hugon Kołłątaj, Tadeusz Stecki, Józef Dunin-Karwicki czy Józef Ignacy Kraszewski.

Wiele by można mówić o polskim żywiole na Wołyniu, który wywarł tak duży wpływ na rozwój tej ziemi.

Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu (późniejsze Liceum zwane "Atenami Wołyńskimi").

 

A przecież cząstką tej przeszłości są polskie ślady.

Wołyń jest jak swoista "Terra Nova", która jest tak blisko a zarazem tak daleko.
Dzisiaj Wołyń jawi się jako utracona część dawnej Rzeczypospolitej.
Ciągle zadziwia swoją przeszłością i nie koniecznie tą najbliższą.
Zatem będziemy tu wędrować przez wieki po kartach historii, która w polskich podręcznikach dla uczniów zapisana jest jednym zdaniem,
a w podręcznikach ukraińskich jest zazwyczaj pomijana.
 
Przedstawiam tu głównie pamiątki polskie, jakie pozostały po minionych czasach.
Nie unikam rozwijającej się tu od połowy XIX wieku kultury czeskiej czy niemieckiej, opartej na osadnictwie zaborcy rosyjskiego,
które wywarły znaczny wpływ na kulturę Wołynia.
Wreszcie wpływ zaborcy rosyjskiego dominującego na Wołyniu po zaborach Rzeczypospolitej z przerwami do 1991 roku.
Dzisiaj historyczny Wołyń znajduje się w kilku okręgach (obłastiach) współczesnej Ukrainy.
Mamy dobre relacje z Ukrainą i podróże w tamte rejony nie stanowią problemu.
Tylko pandemia stanowi jakiś problem. Czas pokaże ile to potrwa.
 
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl